Ακολουθήστε μας:

Εργαστήριο

Εργαστήριο

Από την επιλογή σκελετού και οφθαλμικών φακών έως και την παράδοση η ενδιάμεση διαδικασία τροχίσματος και μονταρίσματος γίνεται αποκλειστικά από το δικό μας εργαστήριο εντός του καταστήματος. Τα υπερσύγχρονα και ψηφιακά μηχανήματα μας μετρούν, κεντράρουν και τροχίζουν όλων των ειδών οφθαλμικούς φακούς με ακρίβεια του δέκατου του χιλιοστού για απόλυτη εφαρμογή στους σκελετούς.